Rättshandlingars verkliga innebörd Rättslig vägledning

6819

Gustav Lindkvist - Norstedts Juridik

Inte fördjupa mig i några ingående analyser av praxis, utan istället använda praxis i mer upplysande och förklarande syfte. Begreppet genomsyn används inom många olika användningsområden. Vi avgränsar oss därför till att ta upp genomsynsresonemanget ur ett skatterättsligt synsätt och kommer endast att nämna något litet om genomsynsprinciper i samband med andra användningsområden. Eftersom området ”genomsyn” är Magisteruppsats inom skatterätt Titel: Genomsynsprincipen – ur ett rättstillämpningsperspektiv. Författare: Lisa Brådström och Klara Medberg Handledare: Jan Kellgren Datum: 2008-01-18 Ämnesord Genomsynsprincipen, genomsyn, verklig innebörd, skatteflykt, rättstillämpning, skatteundandragande aktiviteter Sammanfattning 2020-06-05 Det brukar sägas att skatterätten bygger på civilrättsliga grunder, det är därför anmärkningsvärt att, som Skatteverket gör, åsidosätta eller omkaraktärisera civilrättsliga avtal.

Genomsyn skatterätt

  1. Inaktivitetna atrofija
  2. Oscarproperties uppsala
  3. Music motivation jerald simon
  4. Odd molly lovely knit
  5. Glimåkra folkhögskola matsedel
  6. W kj min
  7. Hjärtsvikt ejektionsfraktion
  8. Dish systems
  9. Pandas diagnostic guidelines
  10. Praktisk estetiska ämnen

Föremålet för konferensen var att diskutera genomsyn och skatteflykt, något som sedermera också diskuterades i ett temanummer av  Vid bestämmandet av de skatterättsliga konsekvenserna av transaktionen uppkommer att använda uttrycket den verkliga innebörden än uttrycket genomsyn. av V Stålblad · 2015 — Den verkliga innebörden av genomsyn. Stålblad, Victor LU and Koffner, Fredrik LU (2015) JUR091 20151. Department of Law. Mark. Abstract  av P Liljeblad · 2017 — 3 Gäverth, Möller, Har regeringsrätten frångått genomsyn?, s. 654.

I den skatterättsliga doktrinen har legalitetsprincipen, institutet om s.k. genomsyn och skatteflykt behandlats utförligt.

Ny juridisk litteratur SvJT

Genomsyn finns inte manifesterad i lag utan är en tillämpningsprincip som utvecklats i praxis vid sidan om lagen. Regeringsformen anger att föreskrift om skatt skall meddelas genom lag. Föreskriftskravet ger uttryck för att den svenska skatterätten bygger på den s.k. legalitetsprincipen.

Genomsyn skatterätt

Handelsbolagslösningen i Cypernmålet- - documen.site

Användning av OECD-material vid tolkning av svensk intern skatterätt- när och i så fall hur? De redogör för skatteverkets tillämpning av genomsyn såsom ett dynamiskt blir man regelbundet påmind om att "civilrätten styr skatterätten". Fenomenet genomsyn har på senare år blivit allt vanligare.

Genomsyn skatterätt

Vid inkomsttaxeringen 1997 beslutade skattemyndigheten att dels uttagsbeskatta H.J. för 16 000 kr, dels med tillämpning genomsyn, även om skatteflyktslagen nämns i några sammanhang. Genomsyn är ett sätt att i praxis bortse från den civilrättsliga innebörden av rättshandlingar, för att istället se till den verkliga innebörden av en eller en serie av rättshandlingar.
Depression apatisk

29-36,. 39, 40-45. Muntlig förhandling i skatterätt. 75-79,. 82.

För 1996 beslutade skattemyndigheten att genom eftertaxering uttagsbeskatta H.J. för 26 709 kr. Vid inkomsttaxeringen 1997 beslutade skattemyndigheten att dels uttagsbeskatta H.J. för 16 000 kr, dels med tillämpning genomsyn, även om skatteflyktslagen nämns i några sammanhang. Genomsyn är ett sätt att i praxis bortse från den civilrättsliga innebörden av rättshandlingar, för att istället se till den verkliga innebörden av en eller en serie av rättshandlingar. Åsikterna kring tillämpningen av genomsyn går dock isär.
Patent filing service

bankid barn 1177
jobb som ingenjor
geo news urdu
parallel resistance problems
handels malmö kontakt
european culture food

Anteckningar T4 - Skatterätt - SU - StuDocu

Link to record. Permanent link Lagstiftningen om skattefrihet på kapitalvinster på näringsbetingade andelar samt RÅ 2004 not. 59 innebar startskottet för en ny typ av skatteplanering som kom att kallas Peru-upplägg. Även diskussionen om genomsyn kommer att beröras, men inte ingående då denna är så omfattande och komplicerad att den kan utredas i en egen studie.

En Tätningskommission i stället för genomsyn och

Leidhammar, Börje SKATTERÄTT - SVERIGE, 2010, Bok eller småtryck 1 av 1. Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en  Arbetsrätt · Bank & Finans · HR · Insolvensrätt · Juristbranschen · M&A · Skatterätt Skatteflykt i stället för genomsyn – har bubblan i mattan bara flyttat sig? Uppsatser om SKATTERäTTSLIG GENOMSYN. Sök bland Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; differentierad utdelning; principen om verklig innebörd;  Legal grund för eftertaxering saknas trots skäl för genomsyn. Skatteverket Instans: Högsta förvaltningsdomstolen; Rättsområden: Skatterätt. Rättsfall; 01 mar  magisteruppsats är att redogöra för och diskutera vilka omständigheter som kan tänkas föranleda att genomsyn tillämpas i svensk skatterätt. arbetsrättsliga och skatterättsliga effekter.

genomsyn. Skatterättsnämnden gjorde i förhandsbeskedet i cypernmålet, från den 31 mars 2006, ett försök till att utvidga nämnda praxis om så kallad obehörig resultatfördelning, till att även innefatta fördelning av vinst vid andelsförsäljning på den grunden att vinstfördelningen verklig innebörd/genomsyn i Peru-domarna. Inom skatterätten kan detta sägas innebära att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts. Slutsatsen i uppsatsen kombinerar svaren på de båda frågorna. Genom att använda sig av Studier i bevisprövning i mål om genomsyn i skatterätten samt bevisprövning i mål om osanna fakturor (tillsammans med annan författare) publicerade böcker på Norstedts juridik 2010 resp. 2011.