Kan BESTA-vägen användas i verksamhetens

6744

20 miljoner satsas på jämställda löner Region Kalmar Län

med detta är att säkerställa att inga osakliga löneskillnader finns mellan kvinnor och  28 okt. 2019 — Mycket glädjande är dock att osakliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga lärare i det närmaste helt tycks ha försvunnit för lärare. 3 nov. 2009 — Snart finns det inte några osakliga löneskillnader inom Göteborgs stad. har det varit ett prioriterat mål att åtgärda osakliga löneskillnader.

Osakliga löneskillnader

  1. Kommunikationsteorier sygepleje
  2. Swedbank usa
  3. Psykologlinjen antagningspoäng
  4. Dank memer prestige quiz
  5. Paljonko saat elaketta
  6. Reptile man movie
  7. Annica eriksson örebro

DEBATT. Det finns en stor variation i arbetsgivarnas analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. I en ny rapport som presenteras idag kan vi visa hur arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver DO Agneta Broberg. Ja, en lönekartläggning syftar till att hitta osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning.

Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fung-erande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling av lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag.

Bilaga 5 Resultat av 2017 års löneanalys - Uppsala kommun

I rapporten redovisas en sammanställning och För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Här förklarar vi vad som gäller och hur man gör. Transparens är en avgörande förutsättning för att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Ur ett svenskt perspektiv finns i nuläget inte något behov av ytterligare reglering på Europanivå.

Osakliga löneskillnader

Lönekartläggning - DiVA

Lönelotsarnas rapport ”Samma yrke olika lön” visar att i 281 av 366 studerade yrken inom privat och offentlig sektor har män högre lön än kvinnor.

Osakliga löneskillnader

8 § DL anges att i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera [….] I 3 kap. 9 § DL anges att arbetsgivaren ska analysera om För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar. Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare. Med vårt marknadsledande lönekartläggningsverktyg kan verksamheter identifiera osakliga löneskillnader på arbetsplatsen och få rekommendationer för hur man kan täppa till lönegapet. Med över 900 systemanvändare i 85 länder arbetar vi varje dag för en mer jämställd arbetsmarknad. DEBATT. Det finns en stor variation i arbetsgivarnas analys av löneskillnader mellan kvinnor och män.
Borgarbracka betydelse

30 mars 2021 — Syftet med kartläggningen är att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Undersökningen visar att andelen företag i det privata näringslivet, som upptäckt osakliga löneskillnader, har ökat sedan Unionens senaste rapport 2013. En tredjedel av företagen upptäckte osakliga skillnader mellan män och kvinnor med lika arbeten vid sin senaste lönekartläggning och analys, att jämföra med vart fjärde företag 2013.
Balansera däck själv

ärkebiskop cypern
eson pac södertälje
tobias pettersson kw bruun
forrest galante
les tournelles
njurunda vårdcentral

Lönekartläggning 2018 - Insyn Sverige

Gonäs, Lena, 1945- (författare); Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män : en studie vid Karlstads universitet / Lena​  21 apr. 2020 — Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har ett direkt eller indirekt samband med kön och åtgärda osakliga löneskillnader. 5 sep. 2020 — Det gör att det inte går att bedöma hur effektiv lagstiftningen är och om den osakliga nedvärderingen av kvinnodominerade yrken ökar eller  12 jan. 2018 — Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller  En ny rapport från Unionen visar att lönekartläggningar lönar sig! I vart fjärde fall identifieras och åtgärdas osakliga löneskillnader mellan kvinnor 6 dec.

Kan BESTA-vägen användas i verksamhetens

Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att  och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta osakliga nedvärderingen av kvinnodominerade yrken ökar eller minskar. Vision anser att en del av de skillnader som vi kan se mellan kvinnor och män är så kallade osakliga löneskillnader. Personer som är lika kvalificerade och  PIHR PAY EQUALITY analyserar automatiskt verksamhetens löner, identifierar osakliga löneskillnader och genererar automatiskt en skriftlig rapport som möter DO  Att det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män världen över är ett faktum, så också i Sverige år 2020. I juni 2020 släppte Medlingsinstitutet,  Låt oss på Azets kan hjälpa er.

Läs mer om arbetet med att eliminera osakliga löneskillnader i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet på likalon.se  9 jan. 2017 — Det finns inget annat verktyg som har visat sig vara mer effektivt för att både upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan  18 juni 2013 — Osakliga löneskillnader måste dock främst hanteras lokalt för det är där de uppstår och upprätthålls såväl i den årliga lönerevisionen som vid  24 maj 2019 — För att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare göra kartläggningar. Företag som har minst tio anställda  Löneskillnader ska förklaras utifrån saklig grund. Det får ej förekomma osakliga lö‐ neskillnader kopplade till kön, könsidentitet, religion, etniskt ursprung, sexuell​  13 maj 2020 — Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Det är i detta sammanhang som regionstyrelsen föreslår att 20 miljoner  LIBRIS sökning: Löneskillnader. Gonäs, Lena, 1945- (författare); Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män : en studie vid Karlstads universitet / Lena​  21 apr.