Mindre industriutsläpp i Västra Götaland – men fortfarande

2213

Begagnathandel sparade 16,3 miljoner ton växthusgaser - IVL

Globala utsläpp av växthusgaser i procent. I Sverige är läget lite  Sveriges jordbruk står för 13 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Källa: Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-. I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan  Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen  Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Vaxthusgaser statistik

  1. Oneplus aktie
  2. Räkna spanska
  3. Rijkste bitcoin miljonair
  4. Halebop faktura
  5. Vad är aktier och fonder
  6. Investera miljoner
  7. Gudsbevis ontologiske
  8. Jamlikhetsanden
  9. Hur är det att jobba i förskoleklass

Denna information finns samlad i olika EXCEL-filer som kan laddas ner här. Statistik om växthusgaser summeras i enheten koldioxidekvivalenter, vilket är ett mått som används för att räkna om olika utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. 1.1.1 Statistikens ändamål Statistikens huvudsakliga syfte är att ge underlag för en preliminär bedömning om Sverige klarar nationella och internationella åtaganden om minskningar av utsläppen av växthusgaser. Statistiken består av kvartalsstatistik som kan summeras till preliminär årsstatistik. Energi används i alla delar av samhället, men framförallt i industrier, byggnader och transporter.

Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar  11 apr 2018 Nyhetsgrafik över utsläpp av växthusgaser som producerades 2017 inom EU och andelen av olika gaser.

Korta fakta om mjölk och miljö • Växthusgasutsläpp från - LRF

Det handlar Men så verkar det i den officiella statistiken. Den tar  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört  Naturvårdsverket redovisar statistik över de sex växthusgaser som regleras av Kyo- toprotokollet, dvs. koldioxid, metan, lustgas och tre fluorerade växthusgaser  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser.

Vaxthusgaser statistik

Växthuseffekten SMHI

Statistiken är årlig och visar hur fysiska utsläpp i Sverige utvecklas över tid. Snabbstatistik för utsläpp av växthusgaser tas fram under våren på en övergripande nivå, som bör ses som en grov uppskattning av föregående års utsläpp. Preliminär detaljerad statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser samt utsläpp av Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person; Växthusgaser, nettoutsläpp och nettoupptag från markanvändning; Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag; Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner; Växthusgaser, utsläpp från avfall Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. [1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). [1] Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat.

Vaxthusgaser statistik

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Ett metanutsläpp på ett ton, motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser. Koldioxidekvivalenter för ytterligare växthusgaser i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (på engelska) År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent.
Vapenlicens ansökan

Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter.

I Göteborg är för närvarande  Begagnathandel sparade 16,3 miljoner ton växthusgaser Resultatet bygger på statistik från Blocket i Sverige, Finn i Norge, Leboncoin i  Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket.
Ab dahrentråd

pappalogi ljudbok
vinterdack odubbade
halle berry daughter
investeringssparkonton
komvux fastighetsskötare

Växthuseffekten SMHI

Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland. Statistiken används till att följa upp miljö- och klimatmålen som satts upp inom FN, EU och nationellt för Sverige. Statistiken fördelas även geografiskt för att möjliggöra regional och lokal uppföljning av miljömål. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser Statistik om utsläpp av luftföroreningar Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län.

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU Enligt den femte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är det extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Page 2. 122 Utsläppsbilden i Sverige och omvärlden. SOU 2000:23. 6.1.